О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Законски рок за подношење извештаја за 2019. годину је истекао.

Регистрацију је и даље могуће извршити према упутству са Портала.

Служба Повереника