Добро дошли на Портал за достављање годишњих извештаја органа власти

Законски рок за подношење извештаја за 2022. годину је истекао.

Регистрацију је и даље могуће извршити према упутству са Портала.

Служба Повереника