О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Годишњи извештај о радњама предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, за 2020. годину, биће могуће доставити у периоду од 1. јануара до 20. јануара 2021. године.

Органи власти који се још увек нису регистровали, то могу учинити у складу са Упутством са Портала.

Служба Повереника