Регистрација

Приликом првог приступања порталу, овлашћено лице је дужно да се региструје, односно да попуни образац доступан на следећем линку, одштампа га, потпише и овери, и достави Поверенику на мејл адресу izvestaji@poverenik.rs.

Са наведене адресе, овлашћеним лицима ће у најкраћем року бити додељена корисничка шифра, путем које ће моћи да се улогују и, уместо достављањем папирног обрасца, онлајн уносе податке прописане чланом 43. Закона. Ради унапређења безбедности, пожељно је да се иницијално додељена шифра промени.

Да би се извршила промена корисничке шифре, неопходно је приступити Порталу где ће се одабрати опција „Промена шифре“.

Поступак промене шифре је следећи:

  1. унети стару шифру (коју сте добили од Повереника приликом регистрације),
  2. унети нову шифру (може садржати велика и мала латинична слова и бројеве, са минимално 6, а максимално 10 карактера),
  3. поновити унос нове шифре (шифру поново уносите због потврде изабране шифре).

Када се заврши са уносом старе и нове шифре, притиском на дугме „Промени“ успешно је промењена шифра.